Download actuele informatie als PDF:

ZORG

Saamen1 is een instelling die gericht en persoonlijke aandacht besteed aan uw kind. Het belang van het kind staat bij Saamen1 voorop. Wij werken daarom nauw samen met onder andere diverse gemeenten, scholen en behandelaars om tot een goed bod te komen voor uw kind.

Doelgroep:

 • Kinderen vanaf 4 jaar
 • Kinderen met een (aanvraag) indicatie of met ernstige (gedrags-) problematieken waarvoor direct zorgopvang nodig is (dit gaat in overleg met de gemeente).
 • Normaal tot hoogbegaafde kinderen/jongeren met een stoornis binnen het autistisch spectrum. Zij worden ingedeeld in een passende leeftijdsgroep.
 • Kinderen met autisme/ adhd/ gedragsproblemen. Zij worden ingedeeld in een passend leeftijdsgroep.
 • Kinderen op MLK-niveau (licht verstandelijk beperkt).

Doelen:

Tijdens de intake en voortgangsgesprekken wordt er met ouders/verzorgers en indien nodig in samenwerking met behandelaars persoonlijke doelen vastgesteld waaraan we met de kinderen werken en ze in ondersteunen. Hierbij kan het gaan om het vergroten van de zelfredzaamheid, grenzen verleggen, sociaal contact, samenspel, ondersteunen bij diverse vaardigheden, aanbrengen van structuur binnen het gezin, ouder/kind begeleiding en toezicht op het kind. Tevens werken wij met de 5 onderstaande (groeps-) doelen/ thema's tijdens de groepsbegeleiding. Elke maand komt een ander doel aanbod, die zichtbaar is op alle locaties.

 • Samen
 • Communicatie
 • Concentratie
 • Doen
 • Emotie

De resultaten van de doelen en begeleiding worden vastgelegd in een zorgstartersplan en in begeleidings-/ voortgangsverslagen. De verslagen worden met ouders besproken en kunnen opgevraagd worden door het zorgkantoor of de gemeente.VISIE & METHODEN

Visie op ontwikkeling van kinderen

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, heeft zijn eigen tempo en naar eigen behoeften. Een kind dat vertrouwen heeft, zich veilig voelt en de kans krijgt om uit te proberen zal zich goed ontwikkelen tot een zelfstandig persoon en in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Dit is echter niet voor ieder kind mogelijk. Soms stagneert de ontwikkeling van een kind. Saamen1 zal zoveel ondersteuning bieden aan de natuurlijke ontwikkelingsdrang, de ontwikkeling stimuleren en zorgvuldig hiermee omgaan. Spelen is plezier hebben, spelen is leren en tóch genieten van het kind zijn. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:

 • Ieder kind is uniek en behoort gerespecteerd, gewaardeerd en geaccepteerd te worden zoals ze zijn
 • Kinderen worden op een positieve manier benaderd, waardoor ze eigenwaarde opbouwen
 • Kinderen stimuleren en ondersteunen in hun ontwikkeling
 • Kinderen de ruimte geven om dingen uit te proberen, fouten te maken en nieuwe oplossingen te zoeken
 • Kinderen de mogelijkheid geven zich als individueel mens, maar ook als mens binnen een groep te ontwikkelen

Ontwikkelen van persoonlijke competenties

Saamen1 biedt gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties. Hiermee wordt bedoeld op brede persoonlijke kenmerken zoals veerkracht, weerbaarheid, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Kinderen worden uitgenodigd om actief mee te doen en mee te denken, natuurlijk ieder op zijn eigen niveau. Kinderparticipatie speelt hierin een belangrijke rol. Daarom biedt Saamen1 een divers aanbod aan materialen, activiteiten: waaronder sport en bewegen en muziek en dans, voor de kinderen.

Visie op de werkwijze

Saamen1 werkt competentie vergrotend.

Competentiegericht werken, c.q. het sociale competentiemodel, richt zich vooral op die concrete vaardigheden die in het leven van alle dag noodzakelijk zijn rondom zelfredzaamheid en sociaal functioneren. Afhankelijk van de leeftijd komen daar ontwikkelingstaken bij die bij een specifieke leeftijd horen. Er wordt gestart met een sterke en zwakte analyse. Overige methoden waarmee Saamen1 onder andere werkt zijn:

 • PBS (Positive Behavior Support)
 • PMTO (Parent Management Training Oregon)
 • Triple P

BEGELEIDING & BEHANDELING

Saamen1 verzorgt diverse vormen van begeleiding. Saamen1 gebruikt hiervoor speciale programma's en diverse activiteiten om haar doelen te bereiken. Het gebruiken van persoonlijke aandacht, eigen kracht, participatie en integratie hierin speelt een belangrijke rol. Saamen1 verzorgt de onderstaande begeleiding:

 • Individuele begeleiding
 • Groepsbegeleiding
 • Ouder/ kind begeleiding

De inzet van de begeleiding vindt plaats op de afgesproken tijden en locaties en kan op diverse manieren ingezet worden. Dit kan tijdens de:

 • zorgopvang
 • dagactiviteit
 • coaching op school
 • vakantieactiviteiten
 • vakantie -en weekendopvang
 • tijdens kampen en thuis aan huis.
Begeleiding is mogelijk van 7.00 uur tot 22.00 uur. Indien noodzakelijk en op afspraak is er 24uurs begeleiding mogelijk. Dit zal te allen tijde vooraf besproken worden.

Zorg activiteiten en opvang

Wij organiseren diverse vakantieactiviteiten en vakantie- en weekendopvang in de vorm van logeerweekenden en kampen. Klik op de onderstaande buttons voor het programma.

Vakantie activiteiten

Mocht je vragen hebben mail dan naar info@saamen1.nl.


PGB/ZIN

PGB (Persoonsgebonden budget)

PGB is een budget die u toegewezen krijgt waarmee u zelf de zorg kunt regelen en betalen. U kiest zelf een zorgverlener of organisatie die u zorg levert. U gaat zelf een zorgovereenkomst aan met de zorgverlener of de instantie en wordt hiermee werkgever. U beheert zelf het budget en bent verantwoordelijk voor de uitgaven hiervan. De uitbetaling van de PGB gebeurt door het SVB aan de zorgverlener of instantie. Echter blijft de budgethouder verantwoordelijk voor de uitgaven.

ZIN (Zorg in natura)

Bij zorg in natura krijgt u zorg van zorgverleners/zorgaanbieders. Deze worden toegewezen door het zorgkantoor of door de gemeente. De zorgaanbieder moet wel een contract hebben met het zorgkantoor of de gemeente. Het zorgkantoor e/o de gemeente regelen betalingen en de nodige administratie direct met de zorgaanbieder.


PROCEDURE GEMEENTE

Vanaf 1 januari 2015 is het zorgstelsel in Nederland veranderd en nog volop in beweging. De gemeente zijn verantwoordelijk geworden voor de voorheen genoemde AWBZ zorg. Het is afhankelijk met welke gemeente je te maken hebt, hoe deze procedure verloopt. Wat voor alle gemeenten gelijk is dat de gemeente de uiteindelijke beslissing neemt over de toegewezen zorg.
Vraag uw gemeente, OKC (ouder-kind centrum), school of behandelaar naar de procedure. Indien u vragen heeft of wilt u meer informatie mail naar info@saamen1.nl.