CONTACT

Meer weten? Neem gerust contact met ons op. U kunt vrijblijvend een afspraak maken.

Saamen1 en Kids N Sports zijn op de volgende manieren te bereiken. Ons bezoek adres is:
Koopvaarderplantsoen 2
1034 KE   Amsterdam
Saamen1: 020 354 1904
Kids N Sports: 020 354 1903

Reguliere openingstijden en telefonische bereikbaarheid:
 Kantoor bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 18.00 uur
 Telefonisch bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 14.00 uur

Telefonische (mobiele) bereikbaarheid wegens bijzondere omstandigheden:
Voor dringende vragen over de kinderen tijdens de activiteiten en begeleiding zijn de medewerkers tot sluitingstijd activiteit mobiel bereikbaar. Tevens is onze achterwacht op de volgende dagen en tijden ook telefonisch bereikbaar op
 telefoonnummer 06-23538502:
 Maandag tot en met zondag van 07.00 - 08.30 uur
 Maandag tot en met zondag van 18.00 - 19.00 uur

Let op! In weekenden zijn we alleen bereikbaar indien er weekend activiteiten of weekend opvang gepland staan. U kunt ons ook per mail bereiken op  info@saamen1.nl /  info@kidsnsports.nl, of per post op via: Postbus 36180, 1020 MD Amsterdam